Hollandia 60  |  3901 GN Veenendaal   t  (06) 430 66 777   e  a.drost@pionderwijs.nl
Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side
"Door een mutatie in onze directie hebben wij geen goed zicht meer op onze formatie. Wat kun jij voor ons betekenen?"

In de loop van januari kwam deze vraag binnen. De school was door de mutatie op zoek naar fundamenten waarop de nieuwe koers uitgezet kon worden. Pion heeft de formatie voor het volgende cursusjaar in goede banen geleid. Een professionaliseringsslag in menskracht en software zorgden dat de rust rond de formatie bewaard bleef en dat de –nieuwe− schoolleiding zich kon richten op het verder opbouwen van de school.

Formatie

 

Jaarlijks schaakspel

De formatie is een jaarlijks terugkomend proces. Een proces wat veel raakvlakken heeft met andere disciplines binnen de schoolorganisatie. Denk aan de roosterplanning, het taakbeleid en uiteraard de financiën. Rond de formatie kunnen diverse vraagstukken spelen, zoals:

 

  • Wat is de invloed van het nieuwe schoolbeleid op het taakbeleid?
  • Krijgen we met deze docentinzet de roosters wel rond?
  • Wat betekent de keuze voor een teamstructuur  voor de formatie?
  • Voldoet het schoolgebouw nog aan de eisen die de formatie stelt?

 

Gedegen advies

Pion opereert midden op het schaakbord van een schoolorganisatie. We ondersteunen bij de formaties en adviseren bij vraagstukken die raakvlak hebben met de formatie. Dat de formatie samen met het rooster van grote invloed is op het werkklimaat binnen een school is ons welbekend. Daarom handelen wij zorgvuldig en doordacht.

© 2012 Pion  |  Ontwerp Miks  |  Bouw Safira  |  Privacy