Commandeursweg 8E | 6721TZ Bennekom  t 06-43066777  e a.drost@pionderwijs.nl
Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side
"Zeg Arjo: wij willen nu eens echt grip krijgen op onze uitgaven. Kun jij ons helpen met het inrichten van budgetten voor teams?"

De ervaring van Pion leert dat een financiële vraag vaak zijn oorsprong heeft in het onderwijskundig beleid. Deze school kwam er met hulp van Pion achter dat er binnen de school afdelingen waren die anders met de inzet van middelen om wilden omgaan. Voor de schoolleiding betekende dat loslaten en opnieuw verbinden. Voor Pion betekende het een erg leuke klus!

Financiën

 

Heldere blik op financiën

De financiën binnen uw school of ROC zijn verweven met de hele interne organisatie. Een wijziging in uw organisatie heeft dan ook vaak ingrijpende financiële gevolgen. Die gevolgen brengt Pion in kaart door onderwijskundige plannen en visies door te rekenen. Uiteraard binnen de geldende regels en wettelijke kaders. Voor het maken van de juiste keuze is een goed beeld van de financiële gevolgen van groot belang.

Wat kan Pion voor u doen?

Pion wordt in diverse situaties ingeschakeld op scholengemeenschappen en ROC’s. Denk bijvoorbeeld aan advies bij:

  •  (De)fuseer plannen
  • Het bepalen van teambudgetten
  • De invoer van een nieuw beleid
  • Een terug- of oplopend leerlingenaantal
  • Plannen voor nieuwbouw of verbouw
 
Kortom,  situaties waarin een objectieve en heldere blik op zijn plaats is.
© 2012 Pion  |  Ontwerp Miks  |  Privacy