Commandeursweg 8E | 6721TZ Bennekom  t 06-43066777  e a.drost@pionderwijs.nl
Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side
"Door een mutatie in onze directie hebben wij geen goed zicht meer op onze formatie. Wat kun jij voor ons betekenen?"

In de loop van januari kwam deze vraag binnen. De school was door de mutatie op zoek naar fundamenten waarop de nieuwe koers uitgezet kon worden. Pion heeft de formatie voor het volgende cursusjaar in goede banen geleid. Een professionaliseringsslag in menskracht en software zorgden dat de rust rond de formatie bewaard bleef en dat de –nieuwe− schoolleiding zich kon richten op het verder opbouwen van de school.

Formatie

 

Jaarlijks schaakspel

De formatie is een jaarlijks terugkomend proces. Een steeds uitdagender proces, want de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied hebben vaak grote gevolgen voor de formatie. Pion heeft hier ervaring mee. Wij maken gebruik van moderne manieren om lessen, klassen en docenten te koppelen. Zo hebben wij onder meer scholen geadviseerd en begeleid bij de invoering van:

Langere lessen

Een rooster waarbij leerlingen hun aanwezigheid bij vakken kunnen kiezen
Een rooster waarop docenten intekenen op de lesuren van hun keuze
 

Gedegen advies

Een goede formatie en efficiënt rooster zijn essentieel voor een prettig werkklimaat. Daar zijn we ons terdege van bewust. Daarom gaan we altijd zorgvuldig en doordacht te werk. We bevinden ons met de formatie midden op het schaakbord van een schoolorganisatie. Elke zet heeft gevolgen en die brengen we in kaart. 
© 2012 Pion  |  Ontwerp Miks  |  Bouw Safira  |  Privacy