Commandeursweg 8E | 6721TZ Bennekom  t 06-43066777  e a.drost@pionderwijs.nl
Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side Enlarged right side
"Lessen langer dan de standaard van 50 minuten. Heb jij ervaring met de invoering daarvan?"

Deze school was één van de eerste die overging naar lessen die langer duren dan de standaard van 50 (45) minuten. Naast de ‘reken’kant: ‘wij hebben nu 2 lessen geschiedenis per week van 50 minuten; hoeveel worden er dat dan als de lessen 80 minuten gaan duren?’ was ook de aanpassing van het taakbeleid een groot issue. Want als je een langere lesduur invoert, moet je ook gaan periodiseren… en hoe krijg je dan een evenwichtige verdeling van je werk over het jaar? Pion loste het op!

Taakbeleid

 

De ideale situatie

Stelt u zich een school voor waar het takenpakket optimaal is ingevuld:
 
  • Onderwijskundige, strategische en organisatorische doelen worden bereikt
  • De juiste persoon zit op de juiste plek
  • Personeelsleden voeren die taken uit waarin zij goed zijn en die zij leuk vinden
  • Het werk is evenredig verdeeld over de personeelsleden

Om dit te bereiken, moet je met veel factoren rekening houden, zowel intern als extern. Hoe zet je de capaciteiten en beschikbare tijd van het personeel optimaal in rekening houdend  met hun wensen? Wat zijn de wettelijke kaders waarin je opereert?
 

Ondersteuning bij het taakbeleid

Pion opereert zowel op strategisch en tactisch niveau als op medewerkersniveau. Dit geeft ons het juiste inzicht in de schoolorganisatie om het taakbeleid optimaal in te richten. Daarnaast is Pion altijd op de hoogte van de actualiteiten op CAO- en onderwijsgebied. Je kunt tenslotte pas gedegen te werk gaan als je op de hoogte bent van de randvoorwaarden.        
© 2012 Pion  |  Ontwerp Miks  |  Privacy